Historia zmian strony "GKN-II.6622.4.2018 - Zawiadomienie - wspólnota Kopciówka"

  1. Tytuł: GKN-II.6622.4.2018 - Zawiadomienie - wspólnota Kopciówka

    Obowiązywała od 2018-09-19 14:52:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "GKN-II.6622.4.2018 - Zawiadomienie - wspólnota Kopciówka.pdf".