Historia zmian strony "GKN-III.6623.15.15.2017 - Obwieszczenie-zawiadomienie - Aktualizacja użytków w Kuźnicy"

  1. Tytuł: GKN-III.6623.15.15.2017 - Obwieszczenie-zawiadomienie - Aktualizacja użytków w Kuźnicy

    Obowiązywała od 2018-08-31 14:05:21 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.