Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych - Orłowicze dz. 1220 i 1227

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.11.2022 o godzinie 12:00 w Orłowiczach zostaną przeprowadzone czynności wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0034 Orłowicze, jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka — obszar wiejski, powiat sokólski, województwo podlaskie dla działki nr 1220 z działką nr 1217.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Popławski — Geodeta uprawniony

Data wytworzenia: 2022-10-26

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2022-10-26

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2022-10-26