Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic - gm. Janów

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późniejszymi zmianami), §37-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst  jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393 z późniejszymi zmianami), upoważnienia Starosty Sokólskiego do wykonywania czynności technicznych w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Kartograficznej w Sokółce pod numerem: GKN.I.6642.6.1282.2020 Obręb ewidencyjny : BUDNO, CIEŚNISK, FRANCKOWA BUDA, GABRYLEWSZCZYZNA,JANÓW ,JASIONOWADOLINA, KIZIELANY, KIZIELEWSZCZYZNA ,KŁADZIEWO, KRASNE, KUMIAŁKA, KUPLISK KAMIENICA, ŁUBIANKA, MARCHELÓWKA, NOWOKOLNO, NOWOWOLA, NOWY JANÓW, OSTRYNKA, PRZYSTAWKA, RUDAWKA, SITAWKA, SITKOWO, SKIDLEWO, SOROCZY MOSTEK, SOSNOWE BAGNO, STUDZIEŃCZYNA, SZCZUKI, TEOLIN, TROFIMÓWKA, TRZCIANKA, WASILÓWKA, ZIELONY GAJ)
zawiadamiam, że: przeprowadzone zostaną czynności podjęte w celu ustalenia przebiegu granic działek wymienionych w załączniku.

 

(pełna treść zawiadomienia do pobrania w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Szczurko - geodeta uprawniony

Data wytworzenia: 2021-07-22

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2021-08-02

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2021-07-22