Zawiadomienie - mienie gromadzkie Górany

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U.2021. 735, z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t. j. Dz.U.2022.140/ zawiadamiam o wszczęciu z dniem 29 kwietnia 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych:
- 17 o pow. 0,24 ha
- 250 o pow. 0,06 ha
- 397 o pow. 0,01 ha
- 37 o pow. 0,67 ha
- 253 o pow. 0,42 ha
- 404 o pow. 0,38 ha
- 45 o pow. 0,37 ha
- 317 o pow. 0,02 ha
- 414 o pow. 1,91 ha
- 56 o pow. 0,44 ha
- 318 o pow. 0,59 ha
- 445 o pow. 0,04 ha
- 62 o pow. 0,32 ha
- 320 o pow. 0,46 ha
- 452 o pow. 0,01 ha
- 63 o pow. 1,26 ha
- 371 o pow. 0,29 ha
- 457 o pow. 0,01 ha
- 75 o pow. 0,07 ha
- 382 o pow. 0,98 ha
- 458 o pow. 0,07 ha
- 94 o pow. 0,56 ha
- 388 o pow. 0,24 ha
- 465 o pow. 0,12 ha
- 239 o pow. 0,92 ha
- 392 o pow. 0,94 ha
- 240 o pow. 2,51 ha
- 396 o pow. 0,37 ha
położonej w obrębie GÓRANY, jednostka ewidencyjna Krynki — obszar wiejski, powiat
sokólski.

Pełna treść zawiadomienia do pobraniu w formacie PDF.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz — Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2022-05-09

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2022-05-09

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2022-05-09