Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sokółce www.sokolka-powiat.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Grodziszczany, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 7/1, 7/6, 35/2, 73/21, 106/3, 106/4, 106/6, 106/7, 62/5, 12/7 oraz w obrębie ewidencyjnym Jaczno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 23, 24/1, 11/1 gmina Dąbrowa Białostocka, dla których Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgi wieczyste KW BI1S/00027363/1 i KW BI1S/00027365/5.

Osoby którym służy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach są dostępne w Starostwie Powiatowym w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój 70 lub 111 oraz pod nr tel. (085) 711 08 44 (25).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu Sokólskiego

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2017-07-14

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2017-07-14