Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6741.2.2018.KK

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6741.2.2018.KK z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie wydania PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbraskiej 21A, 20-340 Lublin decyzji o pozwolenie na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV i nN 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV (kat. obiektu budowlanego - XXVI) na działkach o nr geod. 96/1, 95, 91/5, 91/3, 91/1, 103, 64/3, 64/5, 91/2, 19/4, 51, 52/2, 25, 47/1, 46/1, 52/1, 26/5, 26/9, 26/7, 45/1, 48/4, 50, 53, 43/2, 56/1, 59/2, 61, 62, 63/2, 64/4, 64/8, 64/10, 81/9, 64/7, 79, 82/2, 83/2, 82/3, 83/1, 68 obręb Klimówka, gm. Kuźnica. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-02-21

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-02-21

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-02-21