Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.5.8.2018

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.5.8.2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno- Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka wraz z przebudową: przepustów pod koroną drogi oraz doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej” . (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.5.8.2018 z dnia 14 września 2018r. w sprawie wydania Burmistrzowi Dąbrowy Białostockie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno- Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka wraz z przebudową: przepustów pod koroną drogi oraz doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.5.8.2018 z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie zgromadzenia dowodów w sprawie, w powtórnie porowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno- Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka wraz z przebudową: przepustów pod koroną drogi oraz doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej . (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2018-08-16

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2019-02-01

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-08-17