Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.5.2.2018

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.5.2.2018 z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Zarządowi Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie od km 0+106,00 do km 0+356,38- odcinek II w m. Sokółka". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.5.2.2018 z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zgromadzenia materiałów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie od km 0+106,00 do km 0+356,38- odcinek II w m. Sokółka". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.5.2.2018 z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie wydania Zarządowi Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie od km 0+106,00 do km 0+356,38- odcinek II w m. Sokółka". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2018-06-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-06-08