Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.9.2017

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.9.2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Wójtowi Gminy Nowy Dwór decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Kudrawka Synkowce) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.9.2017 z dnia 15 września 2017r. w sprawie wydania Wójtowi Gminy Nowy Dwór decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Kudrawka Synkowce) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2017-08-24

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-08-25