Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.8.2017

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.8.2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Burmistrzowi Sokółki decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Szyszki w zakresie budowy nawierzchni jezdni, ciągu pieszorowerowego i zatoki parkingowej wraz z odwodnieniem w postaci przepustów, rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu oraz przebudowa napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych NN i SN i sieci teletechnicznej". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-08-30

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-01

Rejestr zmian