Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.19.2017

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.19.2017 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Zarządowi Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z siedzibą przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w km rob. 0+044,75 w ciągu drogi powiatowej Nr 1305B wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 1305B od km 1+909,00 do km 2+270,71- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+200,00- odcinek II". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.19.2017 z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wydania Zarządowi Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z siedzibą przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w km rob. 0+044,75 w ciągu drogi powiatowej Nr 1305B wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 1305B od km 1+909,00 do km 2+270,71- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+200,00- odcinek II". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.19.2017 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany decyzji nr 3/18 z dnia 6 lutego 2018r., znak OŚA-V.6740.4.19.2017 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w km rob. 0+044,75 w ciągu drogi powiatowej Nr 1305B wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 1305B od km 1+909,00 do km 2+270,71- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+200,00- odcinek II”. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.19.2017 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wydania decyzji zmeniającej ostateczną decyzję nr 3/18 z dnia 6 lutego 2018r., znak OŚA-V.6740.4.19.2017 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w km rob. 0+044,75 w ciągu drogi powiatowej Nr 1305B wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 1305B od km 1+909,00 do km 2+270,71- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+200,00- odcinek II”. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2018-01-12

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-01-15