Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.13.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 19 września 2017 r.  zawiadamia, że na wniosek Burmistrz Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 30 sierpnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowce gmina Sokółka w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, opaski, przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami, rowów przydrożnych wraz z rozbiórką i budową napowietrznej linii teletechnicznej oraz budową kanału teletechnicznego i przyłączy wodociągowych.

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 9 listopada 2017 r.  zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 30 sierpnia 2017r. zostałała wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowce gmina Sokółka w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, opaski, przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami, rowów przydrożnych wraz z rozbiórką i budową napowietrznej linii teletechnicznej oraz budową kanału teletechnicznego i przyłączy wodociągowych.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2017-11-09

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-11-15

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-11-13