Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.12.2017

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.12.2017 z dnia 7 września 2017r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Burmistrzowi Sokółki decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa dróg gminnych: ul. W. Reymonta, S. Skarżyńskiego oraz W. Broniewskiego wraz z sięgaczem w Sokółce w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przepustu pod koroną drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego oraz rozbiórką i budową linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy oraz wycinką drzew i krzewów". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.12.2017 z dnia 12 października 2017r. w sprawie wydania Burmistrzowi Sokółki decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa dróg gminnych: ul. W. Reymonta, S. Skarżyńskiego oraz W. Broniewskiego wraz z sięgaczem w Sokółce w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przepustu pod koroną drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego oraz rozbiórką i budową linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy oraz wycinką drzew i krzewów". (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2017-09-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-10-17

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-08