Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.1.2019

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 28 lutego 2019r., znak OŚA-V.6740.4.1.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo wraz z przebudową przejazdu kolejowego oraz rozbiórką i budową elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV oraz kablowej nN 0,4kV”. Postępowanie jest prowadzone na wniosek Wójta Gminy Kuźnica z dnia 08 lutego 2019r.,  (uzupełniony w dniu 26 lutego 2019r.) (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 28 marca 2019r., znak OŚA-V.6740.4.1.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo wraz z przebudową przejazdu kolejowego oraz rozbiórką i budową elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV oraz kablowej nN 0,4kV”. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko - Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2019-03-29

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-03-29

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-03-01