Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.489.2018

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.1.489.2018 z dnia 06 lutego 2019r. w sprawie wydania PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin decyzji o pozwolenie na  budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 07-857 Bogusze oraz linii kablowej SN 15kV od projektowanego słupa rozłącznikowego do stacji transformatorowej 07-857 na działkach o nr geod. 319/3, 888/2, 935, 902/3, 519, 1019, 901, 900, 899, 898, 897 obręb Bogusze, gm. Sokółka oraz  rozbiórkę napowietrznej linii nN 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej SN 15kV wraz ze słupem SN 15kV na działkach o nr geod. 842, 844, 981, 319/4, 319/3, 888/2, 935, 519, 1019, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 894/1,  893, 892, 891, 890, 884, 518, 517, 516, 515, 514, 467, 879, 880/3, 880/4, 880/2, 805  obręb Bogusze, gm. Sokółka (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-02-06

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2019-02-06

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2019-02-06