Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.432.2018

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.1.432.2017 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV na odcinkach G-G1, H-H1, A-A1, B-B1, przyłączy kablowych nN 0,4kV wraz z złączami kablowymi na odcinkach I1-I2, Q1-Q2, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV na odcinkach: A-A1, D-D1 na działkach o nr geod. 527/6, 370/7, 871/4, 1379/1, 513/2, 523/4, 387, 607, 764, 389/1 obręb Suchowola, gm. Suchowola oraz rozbiórkę napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV na odcinkach K-L, O-O1, M-P, S-U, W-X, W2-W3, Z-Z1, R-R1 na działkach o nr geod. 529/5, 529/6, 370/7, 527/6, 801/1, 387, 388, 389/1, 390, 1379/1, 900/1, 494/4, 516/1, 774/1, 774/2, 796/1, 795 obręb Suchowola, gm. Suchowola. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-11-23