Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.417.2018

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.1.417.2017 z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę kablowej- napowietrznej linii nN 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i napowietrznymi zasilonej ze stacji transformatorowej 7-1280 na działkach o nr geod. 464/4, 465/1, 480, 1033/1, 1088, 1142, 1144, 1145, 1149, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1162, 1459, 1462, 1463 obręb Kuźnica oraz rozbiórkę elektroenergetycznej napowietrznej linii nN wraz z przyłączami na działkach o nr geod. 464/4, 465/1, 478/1, 479/3, 1033/1, 1088, 1555, 1102, 1103/1, 1103/2, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1162, 1187/2, 1459, 1460, 1462, 1463 obręb Kuźnica, gm. Kuźnica. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-12-07