Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.390.2017

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.1.390.2017 z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę: dwóch budynków inwentarskich – kurników do hodowli brojlerów kurzych o projektowanej łącznej obsadzie max.: 2 x 99,50 DJP = 199,00 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. a) 2 zespoły baterii silosów paszowych (po dwa silosy w każdej baterii) o poj. każdego silosu 20,00 ton na płytach fundamentowych, b) 2 podziemne, zakryte zbiorniki szczelne na popłuczyny i ścieki sanitarne o poj. 5,00 m³, c) utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i żwirowej pod dojazdy, dojścia piesze i place manewrowe o łącznej powierzchni: 1603,04 m² w obrębie Ostrów Północny, gm. Szudziałowo. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Gudalewski

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-11-08