Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.382.2019

Obwieszczenia Starosty Sokólskiego o wydaniu i podaniu do publicznej wiadomości  w dniu 09 grudnia 2019r. decyzji nr 456/19, znak OŚA-V.6740.1.344.2019, o pozwoleniu na budowę: sześciu budynków inwentarskich - kurników z zapleczem do hodowli bojlerów kurzych o obsadzie 240 DJP (każdy), powierzchni zabudowy - 3845,59m2 każdy, powierzchni użytkowej 3684,58m2 każdy, kubaturze 24557,10m3 każdy, kategoria obiektu budowlanego - II, wraz z wewnętrznymi instalacjami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:

  • sześciu baterii, dwóch silosów paszowych o ładowności każdego silosu 25 t na płycie fundamentowej - obiekt budowlany kategorii VIII,
  • trzech szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności 9,7m3 każdy - obiekt budowlany kategorii VIII,
  • piętnastu szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności 10,Om3 każdy - obiekt budowlany kategorii VIII,
  • trzech baterii czterech zbiorników naziemnych na gaz o pojemności każdego zbiornika 6,4m3 - obiekt budowlany kategorii VIII,
  • otwartego przeciwpożarowego zbiornika o pojemności 150m3 - obiekt budowlany kategorii VIII.

Lokalizacja inwestycji - działka o nr geod. 99/2 położona w obrębie geod. Łubianka, gm. Janów. (treść obwieszczeń do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-12-09

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-12-09

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-12-09