Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.341.2019

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 05.11.2019r. decyzji nr 409/19, znak OŚA-V.6740.1.341.2019 o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej SN (15kV) i nn (O,4kV), budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, napowietrzno – kablowych linii SN nn, złącz kablowych nn na działkach o numerach geodezyjnych: 271,269,264,236,235/4,235/3,232,233,263,278,262,275,276,273,274,406,277/1,480/1,475,489,491/2,476,477,492/1,493/1,478,479,482,483,484/2,484/1, 485,498,461,487/1 w obrębie Kuplisk Kamienica, gmina Janów; na działkach o numerach geodezyjnych: 44/2, 41, 44/3 w obrębie Studzieńczyna, gmina Janów oraz rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN (15kV) i nn (O,4kV) na działkach o numerach geodezyjnych: 513/2, 271, 269,264,236,235/4, 235/3,232,233,234,263,278,262,274,277/1,277/3,277/4,480/1,475,489,491/2,476,492/1,493/1,477,478,479,516,482,483,484/2,484/1,485,498,499,486,488,500/1, 500/2,487/1 w obrębie Kuplisk Kamienica, gmina Janów; na działkach o numerach geodezyjnych: 44/2, 41, 44/3 w obrębie Studzieńczyna, gmina Janów. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2019-11-05

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-11-05