Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.297.2019

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 1 października 2019r., decyzji nr 359/19,  znak: OŚA-V.6740.1.297.2019 o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej SN (15kV) i nn (O,4kV), budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, napowietrzno-kablowych linii SN i nn, złącz kablowych nn, przyłączy nn na działkach o numerach geodezyjnych:11/2,12,15/2,258/1,197/1,196/1,195/1,253,186,37/3,33/1,187,188,40,257,161,163/1,163/2,43,164,47,45,48/1,50, 52,53,54,57,249/1,64/2,64/1,168 w obrębie Śniczany, gmina Sidra oraz rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN (15kV) i nn (0,4kV) na działkach o numerach geodezyjnych: 11/2,12,15/2,16/2,258/1,197/1,196/1,195/1,253,186,37/3,33/1,187,188,40,257,161,162,163/1,163/2,43,164,47, 45, 48/1, 50, 52, 53, 54, 57, 249/1, 64/2, 64/1, 168 w obrębie Śniczany, gmina Sidra (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2019-10-01

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-10-03

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-10-03