Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.38.2019

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 09.04.2019r. decyzji nr 115/19, znak: OŚA-V.6740.1.38.2019, o pozwoleniu na budowę napowietrznej linii SN 15kV wraz ze słupem rozłącznikowym R-70074 i stacją transformatorową ST 07-657 na odcinku FI; budowa napowietrznej linii nN 0,4kV wraz z przyłączami na odcinku AB i GH; budowa kablowej linii nN 0,4kV na odcinku CD i EF zasilanej ze ST 07-657 w m. Słójka na działkach o numerze ewidencyjnym 58, 87/2, 88, 128, 143, 144, 145, 146, 151, obręb Słójka, gmina Szudziałowo. Rozbiórkę stacji transformatorowej, napowietrznej linii SN 15kV, nN 0,4kV w obrębie ST 07-657 Słójka na odcinkach KL, JŁ, MN, OP, RS. na działkach o numerze ewidencyjnym 58, 82/1, 83/4, 83/5, 83/7, 87/1, 87/2, 88, 94/2, 95/3, 120/12, 120/13, 128, 136/1, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 161, 162/1, 162/2, obręb Słójka, gmina Szudziałowo (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-04-09

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-04-09

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-04-09