Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.19.2018

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.1.19.2018 z dnia 2 marca 2018r. w sprawie wydania PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbraskiej 21A, 20-340 Lublin decyzji o pozwolenie na rozbiórkę sieci energetycznej nn i SN na działkach o nr geod. 194, 180, 182, 205, 204, 207, 177, 206, 203, 202, 179, 184, 183, 181, 178 obręb Wołkusz, gm. Kuźnica, oraz na działkach o nr geod. 303, 338, 339, 326, 323, 322, 315, 321, 276, 325, 314/2, 317/1, 327/4, 296 obręb Cimanie, gm. Kuźnica wraz z budową napowietrznej (słupowej) stacji transformatorowej SN/nn, budowy kablowych linii nn, kablowo napowietrznej linii SN, budowie złącz kablowych nn na działkach o nr geod. 194, 180, 182, 205, 204, 207, 177, 203, 202 obręb Wołkusz, gm. Kuźnica oraz na działkach o nr geod. 303, 339, 326, 324, 323, 322, 321 obręb Cimanie, gm. Kuźnica (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-03-02

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-03-02

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-03-02