Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA – V.6740.1.177.2019

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 23 lipca 2019r. decyzją OŚA – V.6740.1.177.2019  pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego kurnika do hodowli brojlerów kurzych o proj. Obsadzie max. 75,00DJP o powierzchni zabudowy 1521,86m2 , powierzchni użytkowej 2220,95m2 i kubaturze 11285,90 m3 (kategoria obiektu budowlanego II) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (treść obwieszczeń do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-07-30

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-07-30