Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.4.4.2019

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.4.2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania Zarządowi Powiatu Sokólskiemu w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z ciągiem rowerowo - pieszym". 

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak OŚA-V.6740.4.4.2019 z dnia 30 października 2019r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek  Zarządu Powiatu Sokólskiego złożony w dniu 22 lipca 2019r., a następnie wycofany w dniu 29 października 2019r. dotyczący zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z ciągiem rowerowo - pieszym". 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Sokólski Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2019-09-19

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2019-10-31

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2019-09-20