OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku: OŚA-V.6740.4.5.2017

 

OŚA-V.6740.4.5.2017                       

 OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 04 MAJA 2017 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z siedzibą w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka z dnia 28 kwietnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000,00 do km 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86 na terenie gmin Sokółka i Janów, powiat Sokólski, województwo Podlaskie.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201102_2 Janów

  • obręb ewidencyjny 0031 Trzcianka: 79/2, 210, 204/1 (z podziału działki 204);
  • obręb ewidencyjny 0010 Kładziewo: 9, 18/1 (z podziału działki 18);
  • obręb ewidencyjny 0012 Kumiałka: 560, 787, 562/4 (z podziału działki 562/1), 563/1 (z podziału działki 563), 568/1 (z podziału działki 568), 660/1 (z podziału działki 660), 661/1 (z podziału działki 661), 663/4 (z podziału działki 663/1);

Jednostka ewidencyjna 201108_5 gmina Sokółka

  • obręb ewidencyjny 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel: 70, 214, 69/3 (z podziału działki 69/1), 69/5 (z podziału działki 69/2), 75/1 (z podziału działki 75); 56/1 (z podziału działki 56), 58/1 (z podziału działki 58);
  • obręb ewidencyjny 0004 Bogusze: 319/3, 935, 941/1, 924/1, 395/1 (z podziału działki 395), 761/1 (z podziału działki 761), 762/1 (z podziału działki 762), 779/1 (z podziału działki 779), 888/1 i 888/2 (z podziału działki 888), 937/1 (z podziału działki 937), 938/1 (z podziału działki 938), 902/3 (z podziału działki 902/2), 913/1 (z podziału działki 913), 914/1 (z podziału działki 914), 912/1 (z podziału działki 912), 915/1 (z podziału działki 915), 916/1 (z podziału działki 916), 917/1 (z podziału działki 917), 923/1 (z podziału działki 923), 942/1 (z podziału działki 942);
  • obręb ewidencyjny 0021 Kraśniany: 674, 677/1, 673/5, 681/1 (z podziału działki 681), 682/1 (z podziału działki 682), 673/7 (z podziału działki 673/4), 714/1 (z podziału działki 714);

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka

  • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 17, 4/1 (z podziału działki 4), 5/1 (z podziału działki 5), 6/1 (z podziału działki 6), 18/1 (z podziału działki 18), 102/3 (z podziału działki 102/2), 19/1 (z podziału działki 19), 38/3 (z podziału działki 38/1), 4253/1 (z podziału działki 4253), 170/1 (z podziału działki 170), 174/1 (z podziału działki 174).          

           

Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych, na które Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka

  • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 13, 101, 26/1, 37, 169/2, 4253/2, 170/2

Jednostka ewidencyjna 201108_5 gmina Sokółka

  • obręb ewidencyjny 0004 Bogusze: 375, 446/3, 447, 459/4, 460, 319/4, 196, 918
  • obręb ewidencyjny 0021 Kraśniany: 795, 630/1, 698/1.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, strony po tym terminie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

 

 

STAROSTA

Piotr Rećko

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2017-05-04

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-06-12

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-05-05