Obwieszczenie - zawiadomienie GKN-III.6620.15.28.2018.IB

Na podstawie art. 36 ustawy z ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2021.735, z późn. zm . dalej jako k.p.a.) Starosta Sokólski zawiadamia, że postępowanie administracyjne z wniosku Mariana Bułkowskiego, Marcina Bułkowskiego i Andrzeja Bułkowskiego dotyczące zarzutów do przebiegu granic działek nr 231, 232, 245, 247, 259 i 261 położonych w obrębie MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE jednostka ewidencyjna Kuźnica - nie może być załatwione w terminie przewidzianym w piśmie z dnia 27 sierpnia 2021 roku z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej oraz na obszerny materiał dowodowy i potrzebę analizy.
Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 30 marca 2022 roku.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania w formacie PDF.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Beata Kochanowska — Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Data wytworzenia: 2021-12-29

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2021-12-30

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2021-12-30