Informacja w sprawie czynnosci ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

Starosta Sokólski z wniosku Geodety Uprawnionego na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
oraz § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków informuję o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Kuźnica dla obrębów podanych w tabeli (w załączeniu).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Geodeta Uprawniony, mgr inż. Tomasz Wołoszyn

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2017-06-28