Informacja o wznowieniu znaków granicznych

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101, tj. z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 tj.) w związku z nieznanym miejscem zamieszkania władającego działką o numerze ewidencyjnym 2 położoną w obrębie Jelenia Góra, jednostka ewidencyjna Sokółka-obszar wiejski informuję, ze w dniu 11.04.2019 r. o godz. 9°0 w obrębie Jelenia Góra zostanie przeprowadzone wznowienie punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Jelenia Góra, gmina Sokółka jako działka nr 4111 z działką nr 2. Spotkanie zainteresowanych stron odbędzie się na rozwidleniu dróg prowadzących do Jeleniej Góry, Janowszczyzny i Igrył.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2019-03-18

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2019-03-18

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2019-03-18