Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego OŚA-I.6341.53.2016
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
a)szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzenia ścieków deszczowych do rowu,
b)budowę wylotu kanału deszczowego,
c)rozbiórkę istniejącego przepustu i budowa nowego rowu krytego w km roboczego 0+113,80,
d)budowę i późniejszą rozbiórkę rurociągów tymczasowych,
e)podczyszczenie oraz pogłębienie rowu otwartego,
f)przebudowę przejścia rurociągami, kanałami, kablami pod rowem krytym,
zlokalizowanych na działkach o nr geod. 2478 oraz o nr geod. 2892 w obrębie geod. Sokółka, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-11-09

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30