Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego OŚA-I.6341.55.2016
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ESKIMOS S.A., 05 – 520 Konstancin – Jeziorna, ul. Podgórska 4, Chłodnia Sokółka, ul. Białostocka 131, 16 – 100 Sokółka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu ESKIMOS S.A. Chłodnia w Sokółce, ul. Białostocka 131, zlokalizowanego na działkach o nr geod: 53/1, 52/3, 54/2, 54/3, 56/2, 56/3, 57/3, 57/4, 59, 60, 61, 84/1, 95/1, 96/1 w obrębie miejscowości M. Sokółka – Słojniki, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie do rowu, a następnie do rzeki Sokołda w km 40+379 oraz wygaszenia decyzji znak:OŚ.6223/14/07 z dnia 29 czerwca 2007 r., mocą której udzielono ESKIMOS Sp. z o. o. Chłodnia w Sokółce, ul. Białostocka 131, 16 – 100 Sokółka

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-11-08

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30