Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.57.2016

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.57.2016 na wniosek POLSIDIAN Sp. z o.o., ul. Kozietulskiego 4A lok 1, 01 – 571 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Zwierz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu hodowli ryb do istniejącego rowu bez nazwy, a następnie do rowu melioracyjnego R-K11 i do rzeki Kumiałka oraz na wykonanie wylotu oczyszczonych ścieków na działce o nr geod. 286/2 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-11-24

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30