Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.45.2016

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.45.2016 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu ESKIMOS S.A. Chłodnia w Sokółce, ul. Białostocka 131, zlokalizowanego na działkach o nr geod: 53/1, 52/3, 54/2, 54/3, 56/2, 56/3, 57/3, 57/4, 59, 60, 61, 84/1, 95/1, 96/1 w obrębie miejscowości M. Sokółka – Słojniki, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie do rowu, a następnie do rzeki Sokołda w km 40+379 oraz wygaszenia decyzji znak: OŚ.6223/17/06 z dnia15 listopada 2006 r., mocą której udzielono ESKIMOS Sp. z o. o. Chłodnia w Sokółce, ul. Białostocka 131, 16 – 100 Sokółka pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30