Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.44.2016

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.44.2016 na wniosek Gminy Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21, 16 – 205 Nowy Dwór w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów (4szt.) w związku z przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 103587B (Synkowce – Kudrawka) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-09-23

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30