Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2345/P/NN/16 z dnia 26 września 2016r. znak: NN-404/W/282-MM/16 na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wylotu kanalizacji do ziemi w rejonie ulicy Żubrów i Wilczej w miejscowości Białystok

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-10-14

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30