Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej „Krynka”, ul. Targowa 2, 16 - 120 Krynki w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej ze studni wierconej zlokalizowanej na działce o nr geod. 3537/2 w obrębie miejscowości Krynki, gm. Krynki, pow. sokólski, woj. podlaskie na potrzeby zakładu „Krynka” oraz wygaszenia decyzji znak: OŚ.6223/03/07 z dnia 28 lutego 2007r., mocą której udzielono Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej „Krynka”, ul. Plac Jagielloński 6, 16 - 120 Krynki pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodnego na terenie Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej „Krynka” w Krynkach gm. Krynki dla potrzeb zaopatrzenia w wodę do celów produkcyjnych i gospodarczych wytwórni wód i napoi

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-11-30

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30