INFORMACJA - operat elektroniczny

Informuję, że stosownie do §42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020, poz.1429) od 22 sierpnia 2020 roku wykonawcy prac geodezyjnych są obowiązani do przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej. Przepisy dopuszczają przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

(treść informacji do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Gliniecka - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Data wytworzenia: 2021-07-05

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2021-07-05

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2021-07-05