GKN-III.6623.15.15.2017 - Obwieszczenie-zawiadomienie - Aktualizacja użytków w Kuźnicy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Kuźnica , jednostka ewidencyjna Kuźnica, wszczętym z urzędu zawiadomieniem z dnia 19 kwietnia 2017 roku znak GKN-111.6623.15.15.2017 zawiadamiam, że została zebrana całość dowodów i materiałów na podstawie, których zostanie wydana decyzja w sprawie aktualizacji rodzajów użytków i klas gruntów obejmująca działki Nr 1418, 1429, 1427, 1425, 1423/3, 1423/1, 1423/2, 1421, 1419, 1439, 1404, 1405, 133, 1387, 300, 310, 954, 191, 192, 1400, 1401 , 1402 i 1398 położone w obrębie: KUŹNICA, jednostka ewidencyjna Kuźnica.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Beata Kochanowska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Data wytworzenia: 2018-08-29

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2018-08-31

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2018-08-31