GKN-III.6620.15.28.2018.IB OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2021.735 dalej jako k.p.a.) Starosta Sokólski zawiadamia, że postępowanie administracyjne z wniosku Mariana Sułkowskiego, Marcina Sułkowskiego i Andrzeja Sułkowskiego dotyczące zarzutów do przebiegu granic działek nr 231, 232, 245, 247, 259 i 261 położonych w obrębie MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE jednostka ewidencyjna Kuźnica - nie może być załatwione w terminie przewidzianym w piśmie z dnia 18 lutego 2021 roku z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej oraz na obszerny materiał dowodowy i potrzebę analizy.
Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 31 sierpnia 2021 roku.

(treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Beata Kochanowska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów, Wydział Geodezji, Katastru i NIeruchomości

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2021-06-01

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2021-06-01