GKN-III.6620.15.28.2018.IB - Obwieszczenie-Zawiadomienie - Mieleszkowce Pawłowickie

Na podstawie art.49,art.61 §1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Mariana B. s. Bolesława i Stanisławy, Marcina B. s. Mariana i Haliny, Andrzeja B. s. Mariana i Haliny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zastrzeżeń do przebiegu granic działek nr nr 247, 261, 231, 232, 245, 259 położonych w obrębie Mieleszkowce Pawłowickie, jednostka ewidencyjna Kuźnica.
Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w ww. sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów na podstawie których zostanie wydana decyzja. W związku z povvyższym zainteresowane strony w teľminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tutejszym Urzędzie, III piętro, pok. 98, tel. 85 7110849.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Beata Kochanowska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2018-11-19