GKN-III.6620.15.28.2018.IB - Obwieszczenie-Zawiadomienie - Mieleszkowce Pawłowickie

Na podstawie art. 49 , art. 36 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096) Starosta Sokólski zawiadamia , że postępowanie administracyjne z wniosku Mariana Bułkowskiego s. Bolesława i Stanisławy , Marcina Bułkowskiego s. Mariana i Haliny , Andrzeja Bułkowskiego s. Mariana i Haliny w sprawie zastrzeżeń do przebiegu granic działek nr nr 247, 261, 231, 232, 245, 259 położonych w obrębie Mieleszkowce Pawłowickie , jednostka ewidencyjna Kuźnica - nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 kpa. Sytuacja ta spowodowana jest skomplikowanym stanem faktycznym prawnym oraz koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego. Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy ustala się do dnia 28 lutego 2019 r.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Beata Kochanowska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2018-12-06