GKN-II.6622.4.2018 - Zawiadomienie - wspólnota Kopciówka

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257, z późn. zm.) z a w i ad am i am, że na wniosek Zarządu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kopciówka przekazanym przy piśmie Burmistrza Suchowoli znak GGN.6876.1.2018 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kopciówka położonej w obrębie Kopciówka, jednostka ewidencyjna Suchowola-obszar wiejski, powiat sokólski.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i NIeruchomości

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2018-09-19

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2018-09-19