GKN-II.6622.10.2019.KC - Wspólnota gruntowa - Siderka

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U.2018.2096, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi SIDERKA zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Siderka położonej w obrębie Kudrawka jednostka ewidencyjna Nowy Dwór, powiat sokólski. Na podstawie art.1 O § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w w/w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów na podstawie, których zostanie wydana decyzja. W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tut. Urzędzie, li piętro pok. 68- tel. 857110846. 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2019-12-24

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2020-01-07

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2020-01-07