Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

  • kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów celowości, legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu,
  • opiniuje wykonanie budżetu Powiatu,
  • występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
  • wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.

 

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014 -2018

  1. Marcin Sutkowski – Przewodniczący Komisji,
  2. Aleksy Oleksza – z-ca Przewodniczącego Komisji,
  3. Sławomir Kraśnicki – członek Komisji,
  4. Jerzy Karpienia – członek Komisji,
  5. Stanisław Kozłowski - członek Komisji.

 

Kontakt:

Wydział Organizacyjny

Referat Rady i Zarządu
Marcin Słyż, telefon 85 711 08 52
email: starostwo@sokolka-powiat.pl

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2015-05-15

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-12-01

Rejestr zmian