INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.2.15.2016

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.2.15.2016

Dnia 24 sierpnia 2016r. Gmina Kuźnica, Plac 1000 - lecia PP 1, 16-123 Kuźnica zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grodzieńskiej (dz. nr 464/4, 465/1, 467), obręb Kuźnica, gm. Kuźnica.

W zakres prac wchodzi:

 - roboty ziemne;

- roboty montażowe rurociągów;

 - roboty zabezpieczające istniejące uzbrojenie;

 - odbudowa zagospodarowania terenu inwestycji.

Teren inwestycji - działka o nr geod. 464/4, 465/1, 467 obręb Kuźnica, gm. Kuźnica.


Termin, o którym mowa w art.30 ust. 5 minął 24 września 2016r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu.

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-10-03

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-11-30