Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

Dąbrowa Białostocka, dnia 22 grudnia 2016 r.

OŚA-V.6740.1.445.2016         

INFORMACJA

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.), informuje się o wydaniu dnia 20 grudnia 2016r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich – kurników o proj. obsadzie łącznej 348 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 25, położonej w obrębie ewidencyjnym Połomin i działce o numerze geod. 53, położonej w obrębie ewid. Hołodolina, gm. Suchowola.

Zapoznać się z treścią niniejszej decyzji i aktami sprawy można w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Referat Architektury i Budownictwa – stanowisko pracy w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pokój nr 43, II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Bernard Łuckiewicz

Data wytworzenia: 2016-12-22

Wprowadzający: Elżbieta Giedyk

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Elżbieta Giedyk

Data publikacji: 2016-12-22

Rejestr zmian