Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.7.2017

Sokółka, dnia 16 marca 2017r.

OŚA-I.6341.7.2017

 

 

I N F O R M A C J A

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tadeusza Adama Burnewicza, zam. Nowe Stojło w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu betonowego na rowie zlokalizowanym na działce o nr geod. 18/1 w obrębie miejscowości Nowe Stojło, gm. Suchowola, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Suchowoli oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Suchowoli – http://suchowola.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-03-16

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-03-17

Rejestr zmian