Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.67.2016

Sokółka, 09 stycznia 2017r.

OŚA-I.6341.67.2016

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

             Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Dawida Budnik, zam. Grodziszczany w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika wodnego na działkach o nr geod. 7/5 i 7/10 położonych w obrębie miejscowości Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej – http://um-dabrowa.p-bip.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-01-13

Rejestr zmian