Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.63.2016

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.63.2016 na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16 – 100 Sokółka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Dobrzyńskiego - pracownika firmy ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4/418, 15 – 111 Białystok, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Sokołda, w obrębie miejscowości Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudową i przebudową dojazdów drogi powiatowej Nr 1303B od km 10+614,18 do km 11+614,18.

     Zakres przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego dotyczy:

a)                  rozbiórki urządzenia wodnego – mostu na rzece Sokołda,

b)                 wykonania urządzenia wodnego – mostu na rzece Sokołda,

c)                  rozbiórki urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracyjnym w km 11+290,00,

d)                 wykonania urządzeń wodnych w postaci 2 szt. wylotów z kanalizacji deszczowej W - 1 i W - 2,

e)                  szczególnego korzystania z wód tj. odprowadzanie wód opadowych rzeki Sokołda,

f)                  umocnienia skarp rzeki i tarasów pod mostem,

g)                 przeprowadzenia nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne sieci telekomunikacyjnej podwieszonej do obiektu.

              Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031).

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2016-12-22

Wprowadzający: Elżbieta Giedyk

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Elżbieta Giedyk

Data publikacji: 2016-12-22

Rejestr zmian